ถั่วจีน

ถั่วจีน(ประโยชน์และสรรพคุณ) เพราะคุณค่าของถั่วในฐานะธัญพืชมีมาก จนกลายเป็นโปรตีนที่ทดแทนเนื้อสัตว์ แม้คุณภาพโปรตีนจะด้อยกว่าเนื่องจากขาดกรดอะมิโนที่จำเป็นบางชนิด